» تسهیلات پتروشیمی کرمان
  • استارت تسهیلات پتروشیمی کرمان از فروردین ماه در دستور کار صندوق توسعه ملی
  • نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل پتروشیمی فجر کرمان با رئیس صندوق توسعه ملی و معاون سرمایه‌گذاری صندوق در تهران، مقرر شد در فروردین ماه موضوع استارت تسهیلات پتروشیمی را در دستور کار قرار دهند. شعارسال: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت:
شعار سال