» تسهیلات صندوق بازنشستگان
  • نباید یاس و ناامیدی را در میان مردم ترویج داد
  • معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان با تاکید براینکه نباید یاس و ناامیدی را در میان مردم ترویج داد، گفت: باید اقداماتی صورت بگیرد تا با افزایش امید در بین مردم، بتوانیم مشارکت حداکثری مردم در اقدامات توسعه‌ای را رقم زنیم. شعارسال: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان با
شعار سال