» تسهیلات رونق تولید
  • کرمان، رتبه شانزدهم کشور در پرداخت تسهیلات رونق تولید
  • معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از پرداخت تسهیلات مستقیم ۵۰ طرح به مبلغ ۷۱۱ میلیارد ریال از سوی بانک‌های استان خبر داد و گفت: استان کرمان در رتبه‌بندی پرداخت تسهیلات رونق تولید ۹۶ و انتقالی ۹۵ کشور با پرداخت تسهیلات ۱۵۸ طرح به مبلغ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال، در
شعار سال