» افتتاح و بهره برداری
  • احداث ۵۰ مرکز جدید در دانشگاه علمی کاربردی کشور تا پایان سال
  • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور اظهار کرد: بیش از ۵۰ مرکز جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی طی سال ۹۸ در کشور احداث می شود که در حال حاضر پنج مرکز در استان خراسان رضوی و پنج مرکز در استان البرز هفته آینده افتتاح خواهد شد ضمن آنکه سه مرکز جدید بهزیستی، هلال احمر و خانه اصناف نیز در استان کرمان امسال به مجموع مراکز علمی کاربردی استان کرمان اضافه شده اند و پیش بینی می کنیم  سه مرکز دیگر نیز تا پایان سال ۹۸ در استان کرمان تاسیس شود.
  • پذیرش رایگان قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در رشته‌های تربیت بدنی دانشگاه علمی کاربردی
  • معاون فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: برای اولین بار در پذیرش مهرماه ۹۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، قهرمانان رشته های ورزشی در رشته‌های تربیت بدنی دانشگاه رایگان تحصیل خواهند کرد.
شعار سال