» اغتشاشات
  • امروزه نمی‌توان منکر اهمیت فضای مجازی شد
  • رییس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به اینکه فضای مجازی امروز اولین چیزی است که در زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، اضافه کرد: علت اصلی اغتشاشات اخیر فضای مجازی بوده است. شعارسال: رییس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به اینکه فضای مجازی امروز اولین چیزی است که در زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، اضافه کرد: علت اصلی
  • مردم فرق اعتراضات و اغتشاشات را به خوبی متوجه می‌شوند/ ۹ دی دیگری با بصیرت مردم در راه خواهد بود
  • جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان با صدور بیانیه‌ای در پی فتنه اقتصادی اعلام کرد: میان اعتراضات و اغتشاشات فرق بسیار است؛ اما با بصیرت مردم ۹ دی دیگری در راه خواهد بود. شعار سال: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان در پی فتنه اقتصادی در بیانیه ای اعلام کرد: میان اعتراضات و اغتشاشات فرق بسیار
شعار سال