به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدجواد فدائی در دیدار با نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود: وظیفه انسانی و اخلاقی خود می دانیم در هر شرایطی و به هر میزان که امکانات وجود داشته باشد، موضوع مهاجران را مدیریت کرده تا زندگی در کشور و استان برای آنها سخت نگذرد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا با تحریم ها و محدودیت هایی مواجهه هستیم اظهارداشت: مطمئن هستیم که این تحریم ها نمی تواند مشکل اساسی برای ما ایجاد کند اما تلاش می کنیم با وجود تحریم ها وظایفی که بر عهده مان است را به خوبی انجام داده و برنامه های توسعه ای خود را با سرعت لازم و براساس پیش بینی های انجام شده، دنبال کنیم.

عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان با بیان این مطلب که انتظار داریم که سفر نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان منجر به تصمیم گیری های مشترک برای بهبود وضعیت پناهندگان در استان شود، عنوان کرد: استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، (نزدیک بودن به کشور افغانستان) و قرار گرفتن در مسیر مهاجران افغانی، تحت تاثیر این حضور قرار می گیرد.

استاندار کرمان گفت: توزیع مهاجران در شهرستان های مختلف استان کرمان متفاوت است و در برخی شهرستان ها جمعیت این افراد به نحوی زیاد است که نسبت آنها از جمعیت بومی بیشتر می شود.

فدائی با بیان این مطلب که حضور مهاجران هزینه های زیادی را به استان کرمان تحمیل می کند، گفت: استان کرمان در موضوعات مختلف از جمله آموزش، بهداشت و درمان، مسائل امنیتی، اشتغال و … تحت تاثیر این مهاجران قرار می گیرد.

وی با اشاره به لزوم توسعه همکاری های مشترک و نزدیک با نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای جذب اعتبارات بیشتر در این حوزه تاکید کرد و ادامه داد: متاسفانه میزان کمک های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به هزینه های انجام شده، بسیار اندک است و به عنوان نمونه سالانه ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه برای آموزش مهاجران در استان کرمان انجام می شود اما تنها یک مدرسه از سوی کمیساریا عالی در این استان ساخته شده است.